"MET-KOM" d.o.o.
    23300 Kikinda, Stevana Sremca 88
 
    vl. Ljubiša Kovačević
 
    Tel/fax:         0230/434-690
    Tel:                0230/435-565
                          0230/435-566
 
    E-mail: met-kom@eunet.yu
    Web: www.met-kom.backabanat.com
 
        
    Delatnost:
    - stovarište građevinskog materijala                 - građevinska operativa
    - rad građevinskim mašinama                            - transportne usluge
    - mašinska obrada metala                                   - servis za popravku BOŠ pumpi